Geerts Hindrik Soppe

Onderzoek van Herman Assen, waarover hij publiceerde in “De Ganseveer”, het blad van Historisch Coevorden, heeft nieuwe gegevens opgeleverd over de afstamming van Herman Hendrik Soppe, de stamvader van de Soppe’s uit Coevorden.

Assen vond een zogenaamde consent de marriage, een huwelijksafkondiging van het huwelijk tussen Herman Hendrik Soppe en Fennegien Brouwers, gedateerd 3 oktober 1813 te Coevorden. Een consent de marriage is geen huwelijksakte, maar een aankondiging van een voorgenomen huwelijk. Belangrijke nieuwe informatie is dat van de beide echtelieden in spé de ouders vermeld staan!

“10-10-1813 te Coevorden:

Op heden Coevorden den derden October van het jaar eenduizend achthonderd en dertien des middags om twaalf uren heb ik, ondergetekende Berend Slingenberg, maire van Coevorden, arrondissement Assen departement van den Wester Eems, als ambtenaar van den burgerlijken stand met luide stemmen aan het huis der gemeente alhier afgekondigd, dat er trouwbeloften zin aangegaan tusschen Herman Hendrik Soppe, arbeider, thans woonachtig te Coevorden, meerderjarige zoon van wijlen Geerts Hindrik Soppe en Maria Geertruid Höveler als bruidegom ter eene en Fennegien Brouwer woonachtig op het Klooster onder Coevorden, meerderjarige dochter van Jan Harm Brouwer en Johanna Welmink als bruid ter andere zijde. En is dezen afkondiging ter gelijken tijd aan den buitendeur van het huis der gemeente alhier aangeplakt.”

We weten nu dus dat Herman Hendrik Soppe een zoon was van Geerts Hindrik Soppe en Maria Geertruid Höveler. En dat geeft weer nieuw aanknopingspunten in de zoektocht naar andere familieleden. Zo is dan nu ook bekend dat Hendrik – zover we nu kunnen herleiden – 3 zussen en een broer had.  Wellicht meer, maar dat is nog niet aangetoond.

Het ouderlijk gezin van Herman Hendrik Soppe is dan, voor zover nu bekend, als volgt:

 • Alida Catharina Soppe, geb. ca. 1773 en overleden te ‘s-Gravenhage op 19 september 1838. Alida was gehuwd met Frans van der Spek, en uit dat huwelijk zijn 4 kinderen bekend.
 • Maria Catharina Soppe, geb. 1776 te Döllinghausen en aldaar overleden op 9 april 1842. Maria was achtereenvolgens gehuwd met Gerd Henrich Rolfes en Johan Gerd Ruwe. Voor zover bekend is het eerste huwelijk kinderloos gebleven. Johan Ruwe noemde zich na zijn huwelijk Johan Gerd Rolfes, en uit dat huwelijk zijn vier kinderen bekend, zoon Gerd Heinrich, die weer zou trouwen met een dochter van Alida Soppe en Frans van der Spek (zie 1) is daar een van.
 • Herman Hendrik Soppe, die in Coevorden in het huwelijk trad met Fenne Brouwer. Zij zijn de stamouders van de Soppe’s van Coevorden.
 • Theodorus Adolphus Soppe, nadere gegevens niet bekend.
 • Maria Alijda Soppe, zij trouwde met een Johann Heinrich Sander en uit dat huwelijk is een zoon bekend.

Over Geerts Soppe en Maria Höveler is verder nog niet zo veel bekend, Maria overleed in 1831 op 20 september. Meer onderzoek zal nodig zijn om alle gegevens te reconstrueren. Wordt zeker vervolgd!

Dit bericht is geplaatst in Nederlands, Soppe from Döllinghausen. Bookmark de permalink.

Één reactie op Geerts Hindrik Soppe

 1. Irene Rolfes schreef:

  Beste, hier een nazaat van Maria Catharina Soppe en Johan Ruwe. Ik heb inderdaad altijd al gedacht dat Maria Catharina en Alida Catharina zussen waren.
  Dat mijn voorvader Gerd Heinrich met zijn nicht Geertruij van der Spek is getrouwd, heb ik niet kunnen bewijzen omdat ik nooit de ouders van hen heb gevonden. Nu kom ik deze website tegen. Waar kan ik nalezen wie de ouders van bovenstaande zussen zijn?
  Kunnen we contact krijgen via de mail.
  Groet,
  Irene Rolfes

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *